Mierniki zegarowe i czujniki

Czujniki zegarowe, osiowe i uchylne (dźwigniowe), używane są do pomiarów porównawczych, co oznacza, że wskazywana wartość nie jest wartością bezwzględną, lecz różnicową (przyrostową). Odczytuje się odchyłkę w odniesieniu do wzorca albo kombinacji płytek wzorcowych. W przypadku czujników zegarowych cyfrowych możliwe jest ustawienie wstępne, dzięki któremu wskazywana jest wartość bezwzględna, co upraszcza pomiar. Mierniki zegarowe można używać skonfigurowane do pomiarów wewnętrznych, lub ze statywem pomiarowym.

Czujniki uchylne stosuje się przy utrudnionym dostępie, np. do pomiarów otworów. Prowadząc dźwigienkę pomiarową takiego czujnika wzdłuż linii równoległej do danej powierzchni można kontrolować jej nierównomierność lub uskoki. Ruch wierzchołka pomiarowego czujnika uchylnego odbywa się po łuku okręgu, w odróżnieniu od czujnika osiowego, gdzie ruch jest prostoliniowy. Należy zatem zwracać uwagę, by wierzchołek pomiarowy czujnika uchylnego był utrzymywany jak najbliżej mierzonej powierzchni.

 

Mierniki zegarowe i czujniki

Filtry

Jednostka miary

Jednostka miary

Wykonanie

Wykonanie

Dokładność

Dokładność

Zakres pomiarowy

Zakres pomiarowy

Głębokość pomiaru

Głębokość pomiaru

Zakres pomiarowy, całkowity

Zakres pomiarowy, całkowity

Średnica, tarcza miernika

Średnica, tarcza miernika

Rozdzielczość

Rozdzielczość

Głębokość kabłąka

Głębokość kabłąka

Średnica powierzchni pom.

Średnica powierzchni pom.

Podziałka

Podziałka

Średnica otworu mocującego

Średnica otworu mocującego

Długość podstawy magnetycznej

Długość podstawy magnetycznej

Siła przyciągania magnesu

Siła przyciągania magnesu

Wysokość maks.

Wysokość maks.

Masa netto

Masa netto

Otwór nieprzelotowy

Otwór nieprzelotowy

Ilość końcówek pomiarowych

Ilość końcówek pomiarowych

Dług. całkowita

Dług. całkowita

Średnica chwytu

Średnica chwytu