Reklamacje

W naszym sklepie oferujemy najlepiej dobrane do potrzeb Klienta produkty z branży narzędziowej i okuciowej.

Jeśli jednak się zdarzy, że zakupiony towar nie funkcjonuje prawidłowo nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, aby proces reklamacyjny był zrealizowany na satysfakcjonującym poziomie.

Biuro Obsługi Klienta sklepu internetowego chętnie udzieli Państwu pomocy w kwestii reklamowania zakupionego towaru. Prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 726 726 430.

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i rozpatrzeniu wniosku, Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Państwem w celu przekazania dalszych instrukcji. Czas odpowiedzi na zgłoszenie będzie nie dłuższy niż maksymalny, przewidywany dla danego trybu reklamacji.

Niezgodność towaru z umową

Niezgodność towaru z umową to tryb odpowiedzialności sprzedawcy regulowany przez Ustawę z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, przysługujący Klientom będącym osobą fizyczną, dokonującym zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przysługuje Państwu prawo do złożenia reklamacji w firmie Delmet S.K.A. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

Rękojmia

Rękojmia za wady to tryb odpowiedzialności sprzedawcy uregulowany w ustawie z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny. Z tego trybu mogą skorzystać Klienci, którzy dokonali zakupu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. 

Pamiętaj

Odbierając przesyłkę z zamówieniem, prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia opakowania sugerujemy rozpakowanie przesyłki w obecności kuriera i sprawdzenie, czy towar jest nieuszkodzony oraz kompletny. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub niekompletności przesyłki sugerujemy sporządzenie, w obecności kuriera protokołu szkody, co może ułatwić ustalenie przyczyny uszkodzenia towaru lub niekompletności dostawy.

Platforma ODR

Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet.

Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. 
Łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr

ZANIM ZGŁOSISZ

Zanim jednak zgłosisz towar do reklamacji w naszym sklepie skorzystaj z poniższych wskazówek jeżeli zakupiony produkt nie działa prawidłowo.

Upewnij się, że przyczyna wadliwego działania sprzętu nie leży po stronie użytkownika. Upewnij się, że sprzęt jest prawidłowo zainstalowany i użyty zgodnie z instrukcją obsługi. Sprawdź w instrukcji obsługi, jakie są zalecenia postępowania w przypadku zauważonej wady.

Jeżeli w Karcie gwarancyjnej podany jest numer Infolinii producenta zadzwoń, aby ustalić sposób rozwiązania problemu.

Jeżeli sprzęt mimo to nie działa prawidłowo, można skorzystać z gwarancji (bezpośrednio w serwisie gwaranta albo za pośrednictwem sprzedawcy) lub skorzystać rękojmi za wady/niezgodności towaru z umową. 

Warunki gwarancji i listę punktów serwisowych można znaleźć w dokumencie gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej) lub na stronie internetowej producenta. Naprawa gwarancyjna będzie przebiegać zależnie od rodzaju sprzętu i przyjętych zasad przez Gwaranta.

Gdy sprzęt objęty jest serwisem Door-to-door to po zgłoszeniu naprawy na stronie internetowej lub infolinii producenta/gwaranta kurier odbierze sprzęt z miejsca jego użytkowania do naprawy i przywiezie go po naprawie.

Biuro Obsługi Klienta sklepu chętnie udzieli Ci pomocy w kwestii reklamowania zakupionego towaru. Prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku pod pod numerami 726 726 430, 533 544 607, 65 529 95 18 wew. 23 oraz pod adresem sklep@limit24.pl.

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i rozpatrzeniu wniosku, Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą w celu przekazania dalszych instrukcji. Czas odpowiedzi na zgłoszenie będzie nie dłuższy niż maksymalny, przewidywany dla danego trybu reklamacji.