• Kątomierze

  Kątomierze marki Limit gwarantują wysoką dokładność pomiaru kąta.

  Do pomiaru kąta z dokładnością 1° używa się kątomierzy tarczowych lub nastawnych, posiadających naniesioną podziałkę w pełnych stopniach. Do pomiarów dokładniejszych niż 1° używane są kątomierze kombinowane lub uniwersalne. Do bardzo dokładnych pomiarów kąta używa się liniałów sinusowych, których zakres pomiarowy wynosi 0°-60°.

 • Kątowniki

  Kontrola kąta prostego
  Do kontroli kąta prostego (90°) używa się profesjonalnych kątowników warsztatowych. Kątowniki wykonane są w różnych klasach dokładności.Najbardziej dokładne są kątowniki ostrzowe, których pomiarowa krawędź ostrzowa zabarwiona jest na czarno, dla zapewnienia lepszego kontrastu.

  Podczas kontroli obserwowana jest szczelina świetlna pomiędzy kontrolowaną powierzchnią a krawędzią pomiarową narzędzia. Przy użyciu szczelinomierza można skontrolować wielkość odchyłki od kąta prostego.

 • Płytki wzorcowe

  Płytki wzorcowe używane są do kalibracji lub zerowania przyrządów pomiarowych, kalibratorów, szablonów itp. Także używa się ich przy ustawianiu narzędzi i maszyn. Płytki wzorcowe są to bloczki obrobione z wielką dokładnością co do wymiarów, płaskości i równoległości. Ze względu na płaskość i gładkość powierzchni płytki po złączeniu bardzo silnie trzymają się razem. Można w ten sposób złożyć odpowiednią kombinację płytek, i w sumie otrzymać żądaną wartość wzorcową wymiaru.