Kątowniki

Kontrola kąta prostego
Do kontroli kąta prostego (90°) używa się profesjonalnych kątowników warsztatowych. Kątowniki wykonane są w różnych klasach dokładności.Najbardziej dokładne są kątowniki ostrzowe, których pomiarowa krawędź ostrzowa zabarwiona jest na czarno, dla zapewnienia lepszego kontrastu.

Podczas kontroli obserwowana jest szczelina świetlna pomiędzy kontrolowaną powierzchnią a krawędzią pomiarową narzędzia. Przy użyciu szczelinomierza można skontrolować wielkość odchyłki od kąta prostego.

 

Kątowniki

Filtry

Cena

Cena

Długość długiego ramienia

Długość długiego ramienia

Długość krótkiego ramienia

Długość krótkiego ramienia

Szerokość

Szerokość

Szerokość stopy

Szerokość stopy

Prostopadłość

Prostopadłość

Grubość

Grubość

Długość

Długość

Szerokość długiego ramienia

Szerokość długiego ramienia

Grubość długiego ramienia

Grubość długiego ramienia

Szerokość krótkiego ramienia

Szerokość krótkiego ramienia

Grubość krótkiego ramienia

Grubość krótkiego ramienia

Przekrój ramienia

Przekrój ramienia