Kontrola kąta prostego
Do kontroli kąta prostego (90°) używa się profesjonalnych kątowników warsztatowych. Kątowniki wykonane są w różnych klasach dokładności.Najbardziej dokładne są kątowniki ostrzowe, których pomiarowa krawędź ostrzowa zabarwiona jest na czarno, dla zapewnienia lepszego kontrastu.

Podczas kontroli obserwowana jest szczelina św...

Więcej

Kontrola kąta prostego
Do kontroli kąta prostego (90°) używa się profesjonalnych kątowników warsztatowych. Kątowniki wykonane są w różnych klasach dokładności.Najbardziej dokładne są kątowniki ostrzowe, których pomiarowa krawędź ostrzowa zabarwiona jest na czarno, dla zapewnienia lepszego kontrastu.

Podczas kontroli obserwowana jest szczelina świetlna pomiędzy kontrolowaną powierzchnią a krawędzią pomiarową narzędzia. Przy użyciu szczelinomierza można skontrolować wielkość odchyłki od kąta prostego.